Vertrouwenspersoon

Ongewenst gedrag, pesten, fysiek geweld, dingen die niet door de beugel kunnen, ontevredenheid bij de trainer, ouders, bestuurder, speler,… dat zijn allemaal zaken die we willen voorkomen binnen onze club. Elk ongenoegen, geschil of probleem kan veelal opgelost worden door een goede dialoog zonder verder stappen te moeten ondernemen!

Daarom hebben wij een vertrouwenspersoon aangesteld om misvattingen die je niet wenst te bespreken binnen je team te kunnen vertellen aan een neutraal persoon. Deze persoon heeft een luisterend oor om via gesprek op een objectieve manier de problemen te detecteren en op te lijsten om deze bespreekbaar te maken tussen beide partijen. Zo kan er tot een oplossing gekomen worden.

Deze vertrouwenspersoon gaat absoluut vertrouwelijk om met jouw verhaal. Alleen met toestemming van de persoon zal hij/zij met derden (ouders, trainers, bestuurders, andere spelers,…) spreken. Deze vertrouwenspersoon kan:

  • advies geven om het probleem op te lossen
  • helpen bij het opzetten van een bemiddelingsgesprek
  • helpen bij het indienen van een klacht en informeren over de afhandeling van de klacht
  • verwijzen naar externe hulpverleners
  • het clubbestuur informeren

of gewoon een luisterend oor aanbieden.