Privacy

Privacyverklaring

Privacy & Veiligheid

Je bent lid van onze club? Dan laat je persoonlijke gegevens achter bij ons die we gebruiken om u te verzekeren tijdens trainingen/ wedstrijden/ evenementen enzovoort. Wat wij doen met deze gegevens (en hoe we deze beschermen) laten we je hieronder weten.

Wie kan er aan mijn gegevens?

Wij doen ons uiterste best om uw gegevens zo veilig mogelijk te bewaren. Dit wil zeggen dat niet iedereen van de club zomaar aan uw gegevens kan, enkel de mensen die deze informatie nodig hebben kunnen deze raadplegen. We geven daarnaast uw gegevens niet door aan externe partijen zonder uw medeweten. Denk je dat er toch iets mis is, dan kan je dit altijd melden via privacy@wbafoxes.be. Concreet geven wij uw gegevens door aan onze verzekeringspartner & BSV

Wat verzamelen wij van u?

* contact gegevens (via het inschrijvingsformulier van de club)

Dit omvat zowel adres, email als telefoon gegevens. In het geval de inschrijving geldt voor een persoon jonger dan 18 vragen wij aan de ouder(s) en/of voogd om de inschrijving te doen.

* contact gegevens voor in geval van nood (ouder(s) en/of voogd)

Waarom houden wij deze bij?

* Nieuwsbrieven (via het inschrijvingsformulier van de club)

* Informeren. Om je op de hoogte houden in verband met acties, evenementen, opleidingen.

* Verzekering. Om je zo goed mogelijk te kunnen verzekeren geven we je informatie door aan onze verzekeringspartner & BSV

Waar worden deze gegevens opgeslagen?

Uw gegevens worden op een centrale plaats bij de club (Office 365) waarbij er voldoende beveiligingsmaatregelen in acht genomen worden.

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang het nodig is om te kunnen voldoen aan de doeleinden van deze privacyverklaring, tenzij er een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is.

Wat zijn uw rechten?

Jouw gegevens, jij bent de baas. Wil je inzage krijgen in jouw persoonsgegevens? Of een kopie ontvangen? Wil je je gegevens laten wijzigen of verwijderen, of je e-mailvoorkeuren laten aanpassen? Laat het ons weten via privacy@wbafoxes.be.

Laatste update: 15/03/2023
Belangrijke wijzigingen in de privacy verklaring zullen wij via deze weg aankondigen alsook via een email.