WBA speler

Onze club - vertrouwenspersoon

Meer info

Bestuur

Ploegen

Vertrouwens-persoon

Werkgroepen

ONGEDWONGEN EN VRIJ KUNNEN GENIETEN VAN JE SPORT !

Ongewenst gedrag, pesten, fysiek geweld zijn situaties die niet door de beugel kunnen.

Ontevredenheid bij de trainer, speler, bestuurder, ouders, … dit willen wij voorkomen binnen onze club.

Daarom hebben wij een Aanspreekpersoon Integriteit aangesteld, vroeger gekend als vertrouwenspersoon. Een zogenaamde API (= AanspreekPersoon Integriteit) is een neutraal persoon die op een objectieve manier luistert naar jouw verhaal. Indien er bepaalde onderwerpen zijn die je niet rechtstreeks binnen je team kunt of durft aankaarten kan je om raad vragen. De API helpt mogelijkheden te zoeken om de situatie op te lossen of bespreekbaar te maken tussen de verschillende partijen.

Deze vertrouwenspersoon gaat uiteraard absoluut vertrouwelijk om met jouw verhaal. Alleen met toestemming van de persoon die een probleem aanbrengt zal hij/zij spreken met derden (trainers, andere spelers, ouders, bestuurders, …).

Elk ongenoegen, geschil of probleem kan veelal opgelost worden door een goed gesprek, zonder onmiddellijk verdere stappen te moeten ondernemen! Soms is het al voldoende om even je hart te kunnen luchten én te weten dat je ongenoegen ernstig genomen wordt.

De API kan dus:

  • advies geven om het probleem op te lossen
  • een bemiddelingsgesprek starten en begeleiden
  • helpen bij het indienen van een klacht en informeren over de afhandeling van de klacht
  • verwijzen naar externe hulpverleners
  • het clubbestuur informeren
  • of gewoon een luisterend oor bieden.

Aarzel daarom niet om contact op te nemen wanneer je een ongemakkelijke situatie wilt bespreken. Onze club-API (Annelies Vermeulen Mail - 0499/565569) staat klaar om je te helpen.